Zapamiętaj mnie
Toksyczne działanie ksenobiotyków na organizm ludzki
Autor: geree Publikacje autora
 10.0 - 1 głos -
Odsłon: 5234
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.43406}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Toksyczne działanie ksenobiotyków na organizm ludzki

Niektóre ksenobiotyki mają tak istotnie negatywny wpływ na organizm, że nazywamy je truciznami. Po wniknięciu trucizn do organizmu zostają one przesłane do jednego lub kilku organów albo rozprowadzone po całym organizmie (rys. 10).

Tam rozpoczyna się długa sekwencja reakcji chemicznych, które powodują zaburzenia pracy komórek, tkanek lub całych organów. Dopiero potem, z większym lub mniejszym opóźnieniem, pojawiają się zewnętrzne objawy złego funkcjonowania całego organizmu.

W spektrum różnorodnego oddziaływania trucizn na organizm można wyróżnić kilka najczęściej spotykanych mechanizmów.
• Mechanizm receptorowy - mechanizm działania trucizn na poziomie komórkowym. Trucizna może się związać z receptorem i pobudzić do nieumotywowanego działania lub też związać się z nim trwale i zablokować go (p. też UZ. 11).
• Trucizna może zmodyfikować receptor i spowodować, że przestanie on reagować na dotychczasowe bodźce lub reagować zupełnie inaczej.
• Trucizna może działać toksycznie na poziomie komórkowym w wyniku swoich specyficznych własności fizykochemicznych. Na przykład takie substancje lipofilne, jak niektóre rozpuszczalniki lub detergenty, mogą naruszać osłonkę mielinową nerwów lub uszkadzać błony komórkowe.

[reg]

• Substancje podobne do analogów ustrojowych mogą wchodzić w reakcje prowadzące do blokady całych kanałów przemian metabolicznych. Może to być np. trwałe związanie się z ważnym dla procesów życiowych enzymem. Powszechnie znanym przykładem jest zatrucie tlenkiem węgla, który może zablokować transport tlenu przez krew.
Trucizny pod wpływem enzymów syntetyzowanych w organizmie podlegają biotransformacji. Może powstać jeden albo kilkanaście metabolitów jednej trucizny. Takie metabolity są czasami znacznie bardziej toksyczne od substancji wyjściowej, a skutki ich działania mogą być przeróżne, często zaskakujące badaczy. Wiele metabolitów może łatwo wchodzić w reakcje z ważnymi dla organizmu białkami, zaburzając pracę ważnych dla organizmu organów. Podobne własności mogą prowadzić do kumulacji trucizn w organizmie. Mogą również powstawać w komórkach drobne uszkodzenia, które z czasem, gdy będzie ich więcej, zaczną istotnie wpływać na funkcjonowanie całego organizmu.

Zobacz także

Znaczna liczba trucizn ma działanie mutagenne, co może w pewnych sytuacjach prowadzić do rozwinięcia się procesu karcynogenezy (p. też UZ. 8). Przy rozpatrywaniu pewnych odległych skutków trucizn jest to zapewne najgroźniejszy dla organizmu proces. Mutacje mogą zachodzić na poziomie genów lub chromosomów. Substancje wywołujące proces zmian w materiale genetycznym nazywa się substancjami genotoksycznymi. Mutacje mogą oprócz inicjacji procesu karcynogenezy powodować zaburzenia immunologiczne. Proces karcynogenezy może być wywołany nie tylko zmianami w DNA, ale też zmianami w RNA i w aktywacji ważnych białek komórkowych, np. enzymów naprawczych, syntezie białek odpornościowych i in. W tym ostatnim przypadku substancje nazywane są karcynogenami epigenetycznymi i klasyfikowane sana różne sposoby. Mówi się o inicjatorach, promotorach, aktywatorach, modyfikatorach działania hormonów, substancjach immunosupresyjnych i in.

[/reg]


Strony
[1] 2 3
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285