Zapamiętaj mnie
Erozja wietrzna
Autor: biotechnika Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 2157
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.40843}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Erozja wietrzna

W Polsce około 28% (9,8 mln ha) ogółu gruntów rolnych jest zagrożone erozją wietrzną, w tym: słabą i średnią 17%, silną 10% i bardzo silną 1%. Erozja wietrzna (eoliczna) obejmuje zespół procesów przeobrażających i degradujących przez wiatr pokrywę glebową zwietrzelinową i skalną.

Dzieli się na trzy różniące się istotnie grupy zjawisk (Józefaciuk, Józefaciuk, 1996):
deflację - procesy wywiewania ziaren i cząstek glebowych, ziemnych i skalnych (próchnicy, pyłu, iłu, piasku, okruchów); korazję - procesy żłobienia i szlifowania powierzchni skał przez piasek niesiony wiatrem, najintensywniejsze na pustyniach i w górach; akumulację eoliczną - osadzanie się materiału transportowanego wiatrem połączone z sortowaniem (najcięższe cząstki najbliżej, a najlżejsze dalej);

Szczególnie dobrze znane są skutki erozji wietrznej na Ukrainie oraz w środkowych i południowych stanach USA, gdzie miliony hektarów zamieniono w pustynie (Ziemnicki, 1968). Kilkaset lat temu stepy Ukrainy pokrywała roślinność stepowa. Człowiek zniszczył darń i wprowadził uprawę zbóż, głównie pszenicy jarej. Początkowo plony były bardzo wysokie. Bardzo szybko jednak ziemia pozbawiona naturalnej osłony zaczęła podlegać wywiewaniu przez wiatr i przenoszeniu przez wodę. Sobolew (1948) szacuje powierzchnię zniszczoną przez erozję na 10 min ha, a częściowo zmienioną na 20 min ha. Rocznie powierzchnia ta powiększa się o 100-150 tys. ha. Mniej więcej przed dwustu laty kolonizatorzy angielscy przystąpili do zaorywania prerii Ameryki Północnej o klimacie podobnym do stepów Ukrainy.

[reg]

Półsuche trawiaste obszary zachodnie—centralnych Stanów Zjednoczonych na początku XIX wieku nazwano Wielką Pustynią Amerykańską. W latach osiemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto zasiedlanie. Nowo przybyli farmerzy uprawiali zboże na polach w sposób ciągły, mimo że wymagały one ugorowania dla zgromadzenia wilgoci w glebie. Na skutki takiej gospodarki nie trzeba było długo oczekiwać. W latach dziewięćdziesiątych niedobór opadów zmusił wielu osadników do sprzedaży ziemi. Sporo ziemi znalazło się w rękach ludzi, którzy mieszkali na wschodzie, zwanych walizkowymi farmerami, którzy przyjeżdżali jedynie dla dokonania obsiewów i zbioru plonów.

Zobacz także

W latach trzydziestych XX wieku okresowe susze i silne wiatry nasiliły swoje niekorzystne działanie na te obszary. Dawniej, jeżeli deszcze nie dopisywały, słońce spiekało ziemię, lecz korzenie traw chroniły ją przed działaniem wiatru. Teraz jednak na ogromnych obszarach zaorywanych pod uprawę zbóż wiatry smagały grunt niczym nie chroniony. Wysuszone gleby przestały być oparciem dla życia. Lżejsze cząstki unosiły się w powietrzu na olbrzymie odległości, a cięższe tworzyły coś w rodzaju zasp piaszczystych zasypujących pola i maszyny. Rośliny wysychały, bydło zdychało na spieczonych pastwiskach. W 1934 roku wystąpiły na połowie obszaru Stanów Zjednoczonych wielkie burze pyłowe, które przenosiły miliony ton gleby na wschód, powodując ogromne straty w rolnictwie.

Według Bennetta (1947), zupełnie zniszczono 20 min ha, na 60 min uprawa była nieopłacalna, a mniej więcej 300 min ha zniszczono częściowo. Stany Zjednoczone wyciągnęły jednak wniosek z lekcji ekologii, jaką były burze pyłowe, i z powstania nowej pustyni stworzonej przez Amerykanów w sercu ich własnego kraju.

[/reg]


Strony
[1] 2
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285