Zapamiętaj mnie
Ruchy pacyfistyczne i ekologiczne
Autor: Obrzutw Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 825
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.39360}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Ruchy pacyfistyczne i ekologiczne

Ostatnie półwiecze było świadkiem narodzin ruchów pacyfistycznych, aktywnie ostrzegających przed bronią jądrową. Niektóre z nich, często najbardziej hałaśliwe, były skalane przez solidarność ze stalinowskim imperium.

W żadnym razie nie przeszkadzało to znaleźć w ich szeregach uczciwych ludzi, zwyczajnie ślepych na prawdziwą strategię radzieckich przywódców. Inne ruchy, całkowicie niezależne, próbowały przezwyciężyć podział planety na dwa obozy, by wprowadzić kanały dialogu. W tym celu nie zawahały się jeść z jednego talerza z diabłem, mimo że łyżka nie była tak długa, jak chcieliby ich oskarżyciele. Tak właśnie było z ruchem „Pugwash", którego nazwa po raz pierwszy stała się nagle znana opinii publicznej dzięki Pokojowej Nagrodzie Nobla, przyznanej mu w roku 1995.

[reg]

Powstały inne ruchy, które afiszują się ze swoją niezależnością i są znacznie bardziej widoczne niż „Pugwash". Zdarza się że przybierają pozy potężnych sekt, przeprowadzających akcje, które zmierzają do utrwalenia ich wpływów za pomocą pewnej demagogii, jak to miało miejsce podczas francuskich prób jądrowych w roku 1996. Francuzi przeprowadzili liczne podziemne próby jądrowe na atolu Mururoa. Osiem przewidzianych dodatkowych prób nie zmieniało w oczywisty sposób niczego w poziomie skażenia promieniotwórczego.

Problem był czysto polityczny i każdy miał pełne prawo do protestowania przeciwko próbom. Jednakże nacisk położony przez „Greenpeace" na problem skażenia był przesadny, a agresywność w mediach okazała się jakby drugą naturą tej organizacji, pomagając jej skutecznie pozyskiwać nowych członków i przysparzać zwolenników. Jeszcze wymowniejsza jest kampania wokół platform wiertniczych na Morzu Północnym, które firma Shell chciała zatopić na dnie morza. „Greenpeace" zmusiła Shella do rezygnacji z tego pomysłu, organizując skuteczny bojkot, twierdząc kłamliwie, że platformy zawierają znaczne ilości produktów toksycznych, co - jak później przyznali jej przywódcy — było nieprawdą.

Zatopienie żelaznego złomu na dnie morza nie powoduje żadnego zanieczyszczenia środowiska. Na dnie morskim nie ma różnicy między żelastwem a skałami, ale „Greenpeace" w ten sposób udało się pokazać swą siłę. Organizacja ta niechcący wskazała nam być może sposób wymuszenia na niektórych wielkich firmach, czy pewnych krajach szanowanie środowiska naturalnego lub ludności, niewystarczająco chronionej przez skorumpowane reżimy. Gdy zbiornikowiec jednej z tych firm zanieczyści wybrzeże morskie, potrzeba całych lat, zanim trybunały przyznają rybakom i mieszkańcom wybrzeża odszkodowanie.

W przypadku „Amoco Cadiz", który zatonął 16 marca 1978 roku, na podjęcie decyzji o wypłaceniu Bretończykom odszkodowania trzeba było czekać 7 lat. Ogólnoświatowy bojkot firmy, zalecony przez adeptów „Greenpeace" i domaganie się natychmiastowych, znacznych zaliczek bez prawniczych wykrętów, osiągnąłby cel i wywarłby zbawienny skutek. W indyjskim mieście Bhopal w wyniku wypadku w fabryce chemicznej firmy Union Carbide zginęło 5 tysięcy osób. Po latach procesowania się firma zgodziła się wypłacić śmieszne odszkodowania, które w dużej części trafiły do kieszeni adwokatów i skorumpowanych polityków, podczas gdy rodziny ofiar nie dostały praktycznie nic. Jakaż to piękna sprawa dla organizacji „Greenpeace" — bojkot Union Carbide i domaganie się bezpośredniej pomocy dla rodzin ofiar!

[/reg]


Strony
[1] 2
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285