Zapamiętaj mnie
Skąd się bierze woda do picia?
Dział: Woda > Woda Pitna
Autor: Morze Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 4601
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.39218}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Skąd się bierze woda do picia?

Na górskiej wycieczce pijemy wodę z potoku i czujemy się królami życia. Inaczej jest w domu. Odkręcamy kurek, najczęściej nie mając pojęcia, skąd mamy wodę i kto ją wyprodukował. Ma być dobra, ma być zawsze. W dodatku chcemy, żeby była tania. Suchy kran przez kolejne trzy dni doprowadza nas do rozpaczy.

Może zabraknąć światła, gazu, ale nie wody! Tymczasem, żeby pozyskać wodę odpowiedniej jakości, potrzeba sztabu ludzi i wielu lat, by zbudować systemy wodociągowe oparte na nowoczesnych technologiach.

[reg]

Wody szuka się tam, gdzie jest ona najlepsza i występuje w najbardziej dogodnych warunkach. Na ogół źródłem wody pitnej jest woda słodka. Odsalanie wody morskiej jest bardzo drogie, ale i to ma miejsce - np. w Izraelu i Kuwejcie. Wodę do picia czerpie się z ujęć głębinowych (podziemnych) i powierzchniowych (rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki). Na ogół woda ze studni głębinowych jest lepsza niż woda z jezior i rzek. Najlepsza jest jednak woda źródlana. Ujęcia głębinowe są bardzo zróżnicowane, mają od 30 do 100 m głębokości. Różny jest też stopień zawartości w nich pierwiastków. Wszystko zależy od tego przez jakie skały przenika woda, przedostając się z opadów deszczu lub rzeki pod ziemię. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem filtracji.

Dostępnej wody głębinowej jest znacznie mniej niż powierzchniowej i dlatego studnie głębinowe kopie się dla mieszkańców małych miast i wsi. Duże miasta czerpią wodę z ujęć powierzchniowych. Często sprowadzają ją z odległości setek kilometrów. Dzieje się tak, ponieważ dobre i tanie źródła wody nie zawsze znajdują się na terenie lub w pobliżu tych miejscowości. I tak np. Chicago prowadzi wodę z Wielkich Jezior z odległości 140 km. Nowy Jork sprowadza wodę z 160 km, a Sttutgart z 60 km z jeziora Bodeńskiego. Helsinki czerpią tę drogocenną ciecz z jeziora, kanałem wykutym w skale o długości 120 km. Dopiero na miejscu odbywa się proces uzdatniania. Paryż pobiera wodę z Sekwany, Warszawa z Wisły i Zalewu Zegrzyńskiego, Gdańsk ze zlewni Raduni, Łódź z Pilicy, Toruń z Drwęcy. Szczecin ma jeden z bardziej skomplikowanych sposobów pozyskania wody, ale jej głównym dostawcą jest jezioro Miedwie (30 km od miasta). Koszalin czerpie wodę z ujęć podziemnych w Mostowie (20 km od miasta).

Zobacz także

Żeby jednak udały się te przedsięwzięcia, muszą się znaleźć odpowiedni ludzie. Najpierw hydrogeolodzy, którzy jak niegdyś poszukiwacze złota, trudnią się poszukiwaniem złóż wody. Jeśli już określą, skąd brać wodę, znajdują się urzędnicy, którzy zatwierdzają wielkość złoża, a potem wydają pozwolenie na jego eksploatację. To bardzo ważne, gdyż wody nie można brać, ile się chce, bo zagraża to równowadze w przyrodzie. Kiedy główny zainteresowany, czyli miasto upora się z tym, szuka inżynierów, którzy opracują technologię, położą sieć i wybudują fabrykę wody.

Nie ma takiej ceny, której nie zapłaciłby człowiek za pozyskanie zdrowej dobrej wody. Naturalnie te ogromne inwestycje dużo kosztują. A jest to dopiero początek, bo od źródła wody do jej spożycia droga daleka. Najczęściej wodę trzeba uzdatnić. Mieszkańcy miast przywiązują dużą wagę do walorów smakowych swojej wody. Nie wystarczy im, żeby była bezpieczna, czyli zdrowa. Chcieliby, aby była smaczna.

Tymczasem, na jakość wody z miejskich wodociągów ma wpływ dar natury, czyli usytuowanie miasta, zarządzanie firmą i pieniądze przeznaczone na inwestycje. Przed drugą wojną światową bardzo dobrą jakość wody miał Lwów, co zawdzięczał swojemu usytuowaniu w pobliżu źródeł.

[/reg]


Strony
[1] 2 3
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285