Zapamiętaj mnie
Rowy melioracyjne
Autor: krystyna63 Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 549
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.33463}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Rowy melioracyjne

Samo słowo „melioracja" wywodzi się z języka łacińskiego „melioratio", co oznacza „ulepszenie", czyli trwate polepszanie właściwości fizycznych gleby, głównie przez regulację stosunków wodnych. Ze względu na sposób oddziaływania melioracji na środowisko wyróżniamy zabiegi: wodne, agro- i fitotechniczne. Melioracje agrotechniczne mają za zadanie ułatwianie spływu wód powierzchniowych poprzez czynności mechaniczne, np. głęboką orkę gleb. Zadrzewianie i zadarnianie gruntów (prace fitotechniczne) mają zabezpieczyć gleby przed erozją wodną. Jednak najmocniej w środowisko ingeruje melioracja wodna budująca: rowy, kanały i zbiorniki retencyjne czy regulująca koryta rzeczne.

Rowy melioracyjne powstawały najczęściej w postaci sieci jako proste, krótkie, prostopadłe lub równoległe do siebie obiekty. Długość rowu, jak i szerokość strefy roślinnej związanej z rowem jest zróżnicowana i nigdy nie jest wartością stałą. Obecność wody w rowie także jest zmienna. Rowy mogą „prowadzić" wodę przez cały cały rok lub jedynie sezonowo - w okresie nadmiernej ilości opadów atmosferycznych, tj. wczesną wiosną i późną jesienią. Głębokość wody w rowie zależy od stopnia zamulenia - w obiektach pogłębianych może wynosić ok. metra, a w niekonserwowanych znaczne wypłycenie przyczynia się nawet i do jej braku.

Szata roślinna
Jednak najbardziej istotne różnice pomiędzy rowami melioracyjnymi stanowi ich odmienność florystyczna, uzależniona od:
warunków glebowych, dostępności wody (całorocznej, sezonowej) i jej postaci (woda stojąca, płynąca) czy też stopnia ingerencji człowieka na tym terenie. Roślinność rowów zgrupowana jest w trzech strefach na obszarze: dna, skarpy i pobocza. Tworzą ją głównie jako gatunki zielne, ale także i samosiewy krzewów oraz nasadzenia drzew. Skład gatunkowy tylko podczas powstawania rowu kształtuje wyłącznie człowiek, tzn. wysiewając mieszanki traw na skarpy oraz wprowadzając drzewa na pobocza. Wykonywana już później konserwacja rowów, ze względu na jej drastyczną ingerencję w środowisko przyrodnicze, przyczynia się do pionierskiej sukcesji zbiorowisk roślinnych. Podczas pogłębiania rowów niszczy się całą florę, tzn. wycina krzewy, a uszkodzona mechanicznie lub przykryta warstwą wydobytego z dna mułu roślinność zielna ulega likwidacji.
Rów - jako twór antropogeniczny - utożsamiany jest z obiektem o ubogiej i niezmiennej biocenozie. Nie jest to jednak prawdą, gdyż badania naukowe stwierdziły znaczną różnorodność florystyczna obszaru związanego z rowami, a wieloletnie obserwacje dowiodły jej zmienności. Różnorodność florystyczna wynika głównie ze zróżnicowania wilgotnościowego siedlisk. Obecność wody na dnie rowu umożliwia rozwój roślinnych zbiorowisk wodnych, znaczny zasób wilgoci w glebach skarp pozwala na dominację gatunków szuwarowych, torfowiskowych i ziołoroślowych, a na poboczach bardziej sucholubnej - łąkowej i ruderalnej. Niekiedy przekształcenia zbiorowisk powodowane są zmianami przekształceniami ekonomicznymi.

Zobacz także


Strony
[1] 2 3
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285