Zapamiętaj mnie
Kategoria publikacji Scenariusze zajęć o wodzie
Scenariusze zajęć o wodzie (10 pozycji)
/ Borys Publikacje autora Wyślij emailem wybraną Pozycja kategorii Drukuj Pozycja kategorii {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.46}
 9.5 - 2 głosów -
Bez wody nie ma wygody, – czyli jak na codzień oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym? (Odsłon: 1963)
Data publikacji: 02 paź 2009 Autor: Administrator Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.24928}
Cele główne:

Przedstawienie uczestnikom korzyści związanych z oszczędzaniem wody w gospodarstwie domowym

Przedstawienie uczestnikom sposobów, w jakie możemy oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym

Uświadomienie uczestnikom, iż wiele z działań mających na celu oszczędzanie wody jest bardzo proste
Temat: Skąd się bierze woda w kranie? (Odsłon: 2375)
Data publikacji: 12 lut 2009 Autor: Administrator Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.12630}
Scenariusz dla szkół podstawowych
Cel:
Uświadomienie losów wody w przyrodzie, jej obiegu
 7.0 - 1 głos
Temat: Czysta woda zdrowia doda. (Odsłon: 1876)
Data publikacji: 12 lut 2009 Autor: Administrator Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.12629}
Scenariusz dla szkół podstawowych
Cel:
Uświadomienie wpływu czystej, zdrowej wody na stan naszego zdrowia oraz życia zwierząt i roślin.
Temat: Czym jest woda? (Odsłon: 1467)
Data publikacji: 12 lut 2009 Autor: Administrator Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.12628}
Scenariusz dla szkół podstawowych
Cel:
Poznanie właściwości wody i jej roli w przyrodzie.
 8.0 - 1 głos
Na pomoc wodzie (Odsłon: 1469)
Data publikacji: 14 lis 2008 Autor: zielonyufoludek Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.11421}
Cele: uczeń zna ogólne zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków; wie, jak zaoszczędzić wodę w gospodarstwie domowym.

Metody: elementy metody problemowej, pogadanka, gry dydaktyczne.
 7.5 - 2 głosów
Scenariusz lekcji przyrody w nauczaniu zintegrowanym (Odsłon: 4717)
Data publikacji: 25 sie 2008 Autor: @tomek@ Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.8835}
Cele zajęć:

wprowadzenie terminów trzech stanów skupienia wody (ciekły, stały, gazowy),
poznanie zjawisk parowania wody, skraplanie, wrzenie, zamarzanie, topnienie lodu,
zapoznanie z właściwościami cieczy, gazu, lodu,
poznanie warunków, od których zależy stan skupienia wody,
kształcenie umiejętności obserwacji i spostrzegania zjawisk,
wdrażanie do umiejętnej obserwacji i prawidłowego wykonywania doświadczeń,
wdrażanie do dyscypliny i bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń,
budzenie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,
wpajanie zasad bezpieczeństwa zabaw na lodzie i w kąpieli.
 10.0 - 1 głos
Apel z okazji Światowego Dnia Wody (Odsłon: 5943)
Data publikacji: 24 sie 2008 Autor: 11Misia Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.8813}
Światowy dzień wody - scenariusz imprezy..
 9.0 - 1 głos
Konspekt lekcji chemii dla gimnazjum (Odsłon: 5059)
Data publikacji: 24 sie 2008 Autor: toldo123 Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.8814}
Zanieczyszczenia wód naturalnych zagrożeniem dla organizmów żywych... Scenariusz zajęć...
Zabawy z wodą (Odsłon: 10611)
Data publikacji: 11 sie 2008 Autor: szczepan.call Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.7913}
Kryzys ekologiczny się pogłębia. Koniecznością staje się stymulowanie dzieci od najwcześniejszych lat do dbałości o środowisko. W naszym przedszkolu realizujemy więc autorski program ekologicznego wychowania dla dzieci 3-6 letnich. Światowy Dzień Wody skłonił mnie do skupienia się na problemach wody, czyli do:

zapoznania dzieci z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie oraz właściwościami wody;
podkreślenia znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt;
uświadomienia dzieciom przyczyn i stanu zanieczyszczenia wód, skutków braku i nadmiaru opadów;
zapoznania ich ze sposobami postępowania, wpływającymi na racjonalne gospodarowanie wodą w życiu codziennym;
uświadomienia im, że woda jest podstawą egzystencji na Ziemi.
 9.0 - 2 głosów
MAŁA WIELKA WODY KROPELKA (Odsłon: 1568)
Data publikacji: 12 sty 2007 Autor: dolina Publikacje autora Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.29929}
Temat: „Jak woda płynie do mieszkań?" - wykonanie prostego filtra oczyszczającego wodę.
Cele operacyjne:
Dziecko poznaje drogę wody od zbiorników wodnych do mieszkań, wzbogaca słownik o wyrazy: filtry, oczyszczalnia, woda mineralna, wyrabia nawyk picia tylko wody przegotowanej lub mineralnej, rozumie konieczność oszczędzania wody, poznaje działanie prostego filtra.
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285